STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
21 Quyết định về việc ban hành Bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở 300/QĐ-CĐYT 02/10/2019
22 Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở nơi làm việc 1360/HD - TLĐ 28/08/2019
23 Chỉ thị 08 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế 08/CT-BYT 29/07/2019
24 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế 800/HD - BYT - CDYT 16/07/2019
25 Hướng dẫn về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực” gắn với Phong trào “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2028 1689/HD - TLĐ 11/07/2019
26 Tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc 204/BTG 02/07/2019
27 Hướng dẫn đổi thẻ đoàn viên Công đoàn 161/CĐYT 21/05/2019
28 Kế hoạch số 503/KH-BYT Triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ 503/KH-BYT 16/05/2019
29 Về việc hướng dẫn đổi con dấu mới Công đoàn cơ sở 106/CĐYT 03/04/2019
30 Kế hoạch 939/KH-BYT ngày 10/9/2018 về tổ chức Hội thi Tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” trong ngành Y tế 939/KH - BYT 10/09/2018