STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Phu lục danh sach đăng ký thi đấu hội thao 2022 và biểu tổng hợp danh sách vận động viên 28/07/2022
2 Kế hoah hội thao kỷ niệm 65 năm CĐYTVN và điều lệ các môn thi đấu 47/KH-CĐYT 26/07/2022
3 Kế hoạch tập huấn đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 45/KH-CDYT 15/07/2022
4 Danh sách kèm theo Kế hoạch 45 tập huấn đại hội CDCS 45/KH-CDYT DS 15/07/2022
5 Kê hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Y tế Việt Nam 42/KH-CĐYT 05/07/2022
6 Công văn Tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tại Công đoàn cơ sở 150/CĐYT 06/06/2022
7 Hướng dẫn ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tại Công doàn cơ sở 14/HD-CĐYT 03/06/2022
8 Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam 12/HD-CĐYT 19/05/2022
9 Các biểu báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2022 10/UBKT 13/05/2022
10 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2022 10/UBKT 13/05/2022