STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Tài liệu tập huấn Công tác Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra nhân dân CĐYT 01/10/2019
2 Công đoàn bảo vệ đoàn viên bằng pháp luật CĐYT 01/10/2019
3 Tài liệu đào tạo thực hành tốt 5S CĐYT 01/10/2019
4 Hướng dẫn phòng, chống bạo hành y tế CĐYTVN 01/10/2019
5 Quản lý chất lượng và thực hành 5S CĐYT 01/10/2019
6 Chính sách bảo hộ lao động CĐYT 01/10/2019
7 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2019 19/03/2019
8 Hướng dẫn thực hiện kế hoạch 11/03/2019