STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Hướng dẫn sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II Công đoàn Y tế Việt Nam 01/HD-UBKT 09/02/2021
2 Biểu mẫu sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II Công đoàn Y tế Việt Nam 01/HD-UBKT 09/02/2021
3 Chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra năm 2020 13/UBKT 26/10/2020
4 [Đề cương tuyên truyền] Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 27/09/2020
5 [Đề cương tuyên truyền] Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu 27/09/2020
6 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020) 16/09/2020
7 Khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 10/HD-TLĐ 14/09/2020
8 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020) 1121 11/08/2020
9 Quy trình xây dựng thương lượng thỏa ước Lao động tập thể 13/HD-CĐYT 16/06/2020
10 Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng 12/06/2020