Bế mạc Chung kết Hội thao ngành Y tế lần thứ Nhất năm 2017

10/12/2017

Chiều 12/10/2017, sau 03 ngày thi đấu sôi nổi, Chung kết Hội thao ngành Y tế lần thứ Nhất năm 2017 đã chính thức khép lại.

Khai mạc Chung kết Hội thao ngành Y tế lần thứ Nhất năm 2017

08/12/2017

Ngày 08/12/2017, tại Cung Điền kinh Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Chung kết Hội thao ngành Y tế lần thứ Nhất năm 2017 do Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt...

Thông báo Lịch thi đấu môn Bóng Bàn

07/12/2017

Ban Tổ chức Hội thao xin thông báo Lịch thi đấu Môn Bóng Bàn,

Thông báo Lịch thi đấu môn Tennis

07/12/2017

Ban Tổ chức Hội thao xin thông báo Lịch thi đấu Môn tennis

Thông báo Thời gian Bốc thăm và Họp trưởng đoàn - Chung kết Hội thao toàn ngành

06/12/2017

Công đoàn Y tế Việt Nam có Công văn số 287/CĐYT ngày 06/12 thông báo tới các Sở Y tế, các đơn vị Y tế có Vân động viên tham gia Chung kết Hội thao...

Đại hội điểm tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế