Ngành Y tế Ninh Bình kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại các cơ sở y tế

Đăng vào 16/09/2020

Qua kiểm tra cho thấy đa số các đơn vị đã kiện toàn Ban chỉ đạo của đơn vị, thực hiện tốt quy trình chuyên môn, duy trì các đội cơ động phản ứng nhanh, bổ sung thuốc, hóa chất, trang bị phòng hộ…, sẵn sàng tổ chức khoanh vùng, dập dịch hoặc hỗ trợ tuyến dưới trong việc cấp cứu, vận chuyển người bệnh. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, công tác về kiểm soát nhiễm khuẩn và kỹ năng sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân; triển khai đo thân nhiệt, tiếp đón sàng lọc phân luồng người bệnh. Quản lý người bệnh và người nhà người bệnh trong các khoa điều trị đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch. Đảm bảo 100% nhân viên y tế được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Đặc biệt tất cả các đơn vị đều thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người tham gia phòng chống dịch được quy định tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng chống Covid - 19.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đoàn đã yêu cầu các đơn vị cần khắc phục những hạn chế và cần chuẩn bị khu vực cách ly cho nhân viên y tế trong tình huống có dịch, có kế hoạch ứng phó cụ thể, chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo cho khu vực cách ly sẵn sàng hoạt động; Yêu cầu các đơn vị cần xây dựng kế hoạch huy động nhân lực dự bị trong tình huống dịch xảy ra có thiếu hụt nhân lực./.

Một số hình ảnh công tác kiểm tra, đánh giá