Công đoàn Y tế Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19.

Đăng vào 21/08/2020

Theo đó, Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho các nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19 với mức hỗ trợ 10 triệu đồng cho một nhân viên y tế bị nhiễm, 100 triệu đồng trong trường hợp tử vong; thời gian triển khai chương trình đến hết năm 2020.

Đối tượng trong chương trình là các nhân viên y tế bao gồm: y bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược sĩ, nhân viên dược, nhân viên nhà thuốc, nhân viên hành chính, lái xe cấp cứu, bảo vệ, nhân viên phục vụ, tình nguyện viên hiện đang công tác tại Bệnh viện/cơ sở y tế/cơ sở xét nghiệm/bệnh viện dã chiến có tham gia xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị dịch bệnh Covid-19; các nhân viên y tế nêu trên phải có ký hợp đồng lao động trực tiếp với Bệnh viện/cơ sở y tế/cơ sở xét nghiệm/bệnh viện dã chiến, đối với trường hợp tình nguyện viên thì cần có văn bản xác nhận của Bệnh viện/cơ sở y tế/cơ sở xét nghiệm/bệnh viện dã chiến nơi tình nguyện viên công tác.

Nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19 thỏa mãn các điều kiện của chương trình sẽ đăng ký trực tiếp với Công ty AIA Việt Nam, cung cấp một số thông tin cá nhân, bằng chứng đang công tác tại cơ quan/đơn vị, bằng chứng xác nhận nhiễm COVID-19…(trường hợp tử vong sẽ thông qua người đại diện theo pháp luật) theo đường link như sau:

https://www.aia.com.vn/vi/COVID-19/bao-ve-dac-biet-y-te-tuyen-dau.html

Đây là một trong những hoạt động hết sức có ý nghĩa thể hiện vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn nói chung và của Công đoàn Y tế Việt Nam nói riêng trong công tác chăm lo, động viên các cán bộ y tế tham gia chống dịch, hỗ trợ mọi nguồn lực tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.    

Công văn 254/CĐYT ngày 21/8/2020 đính kèm