Hội nghị Cán bộ công chức viên chức Bệnh viện Hữu Nghị năm 2020

Đăng vào 13/01/2020

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Phạm Thanh Bình – Ủy viên Ban Chấp hành TLĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện. Hội nghị có sự tham dự của các đoàn thể, lãnh đạo 42 khoa/phòng và 160 cán bộ viên chức đại diện cho 830 cán bộ viên chức toàn bệnh viện.

Toàn cảnh hội nghị

Thay mặt Ban Giám đốc bệnh viện Hữu Nghị, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà đã báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn, công tác tài chính, cân đối thu - chi và các mặt hoạt khác của bệnh viện trong năm 2019 cũng như các chủ trương, kế hoạch và các giải pháp nhằm phát triển Bệnh viện trong năm 2020. Ngoài ra, các đại biểu đã cùng nghe 5 tham luận về công tác đẩy mạnh triển khai các kỹ thuật mới; nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị; công tác điều dưỡng, chăm sóc và đảm bảo sự hài lòng của người bệnh; các giải pháp đảm bảo cân đối thu chi, duy trì và từng bước nâng cao thu nhập của CBVC; vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức các phong trào thi đua.

 

PGS. TS Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc bệnh viện Hữu Nghị phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS Phạm Thanh Bình đánh giá cao sự cố gắng của tập thể cán bộ công chức, viên chức bệnh viện trong năm 2019. Mặc dù thực hiện nhiệm vụ có tính đặc thù cao, năm 2019 là năm thứ 2 thực hiện tự chủ chi thường xuyên nhưng bệnh viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, thu nhập của CBVC ổn định, đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, triển khai nhiều kỹ thuật mới, chất lượng chẩn đoán, điều trị và thương hiệu bệnh viện được nâng cao. Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam, đồng chí Phạm Thanh Bình đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Bệnh viện. Đồng thời, cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo và tạo mọi thuận lợi cho hoạt động công đoàn Bệnh viện, qua đó đóng góp chung vào hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành Y tế.

 Với Công đoàn cơ sở Bệnh viện, PGS.TS Phạm Thanh Bình đề nghị ban chấp hành cần chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn cho các UVBCH, tổ trưởng, tổ phó công đoàn, tổ chức kết nạp các đoàn viên mới; gắn các phong trào với nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện, đẩy mạnh công tác truyền thông, tích cực hưởng ứng cuộc thi “Nét đẹp đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Y”, triển khai chương trình Sức khỏe Việt Nam, công tác an toàn vệ sinh lao động…

PGS.TS Phạm Thanh Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

 Nhân dịp này, tập thể Công đoàn Bệnh viện đã vinh dự nhận Cờ thi đua năm 2019 của Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam; 15 tập thể khoa/phòng được công nhận “Tập thể xuất sắc”, 48 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 10 tập thể khoa/phòng và 31 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc và 3 tập thể, cá nhân được khen thưởng đột xuất với những thành tích trong công tác năm 2019.

PGS.TS Phạm Thanh Bình tặng Cờ thi đua của Công đoàn Y tế Việt Nam cho Công đoàn Bệnh viện Hữu Nghị

15 tập thể nhận danh hiệu tập thể xuất sắc

Các cá nhận nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

BGĐ Bệnh viện Hữu Nghị  trao khen thưởng đột xuất cho 3 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc