Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương khảo sát tại Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Đăng vào 05/11/2019

Tham dự đoàn khảo sát có: Đồng chí Phạm Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành TLĐLĐVN Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, đồng chí Trần Vũ Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, các đồng chí Trưởng, Phó ban phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các Công đoàn ngành trung ương.

Về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam có: Đồng chí Vũ Minh Đức – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục; đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Ngọc Ân – Phó Chủ tịch và toàn thể các đồng chí là lãnh đạo của các ban Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Phát biểu chào mừng Đoàn khảo sát của  đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2019. Báo cáo tập trung vào 8 điểm nổi bật, 4 điểm khó khăn, 9 phương hướng trong thời gian tới và kiến nghị đối với Tổng liên đoàn và Khối thi đua 11 ngành Trung ương. Đồng chí Vũ Minh Đức Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục và đại diện các Ban đã bổ sung nhấn mạnh những mặt mạnh, đổi mới, đột phá mang lại lợi tích thiết thực cho công đoàn cơ sở, nhất là các trường ở vùng khó khăn và giải pháp khắc phục những mặt tồn tại trong thời gian tới. Kết quả năm 2019, các hoạt động do Công đoàn Giáo dục Việt Nam (GDVN) đã có sức lan tỏa trong hệ thống CĐGD các cấp cũng như trong xã hội.

Đoàn đã trao đổi 4 nội dung về kinh nghiệm của công đoàn giáo dục như: xây dựng nhà công vụ cho cán bộ ngành giáo dục tại các địa phương, xây dựng và triển khai Quỹ xã hội từ thiện, kinh nghiệm tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức và quy hoạch cán bộ công đoàn.

Đ/c Phạm Thanh Bình – Chủ tịch CĐYTVN, Trưởng đoàn Khảo sát  phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi khảo sát, đồng chí Phạm Thanh Bình – Uỷ viên BCH TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐYTVN, thay mặt đoàn khảo sát đã ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2019 hiệu quả, thiết thực hướng về cở sở với nhiều sáng tạo để đồng hành thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước của Bộ Giáo dục Đào tạo, Tổng Liên đoàn và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục. Các mô hình đặc thù của công đoàn ngành giáo dục được triển khai tốt mô hình, phong trào, chương trình như: “ trường học Hạnh phúc” “Thầy cô thay đổi” “Chương trình đồng hành cùng nhà giáo”, nhiều hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành là nâng cao năng lực sư phạm và đạo đức nhà giáo. Công đoàn ngành Giáo Dục làm tốt công tác chăm lo đoàn viên, nhất vùng khó khăn, thông qua hoạt động Tết Sum Vầy, xây dựng nhà công vụ..; Làm tốt công tác đại diện thông qua các hoạt động tham gia trực tiếp vào hai Luật: Luật Lao động, Luật Giáo dục Đào tạo sửa đổi, tổ chức hoạt động của Tổ tư vấn pháp luật...

Để đạt được kết quả trên hai kinh nghiệm được chia sẻ là hoạt động truyền thông đa dạng, kịp thời gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành; công tác thi đua là đòn bẩy thông qua vinh danh tại Chương trình “ Nhà giáo của Năm” để thi đua học tốt, dạy tốt với chủ đề “Dân chủ, Kỷ cương, Tình thương, Trách nhiệm” qua đó nâng cao trình độ cán bộ làm công tác công đoàn và vị thế   của Công đoàn trong các đơn vị.

Đoàn khảo sát thống nhất với 4 kiến nghị của Công đoàn GDVN  đối Tổng Liên đoàn về sớm ban hành các hướng dẫn về cơ cấu tổ chức của Công đoàn ngành, quy chế phối hợp giữa Công đoàn ngành trung ương với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; đề nghị bổ sung vào các báo cáo tháng, quý, năm của Tổng liên đoàn các hoạt động của Công đoàn ngành trung ương; thống nhất với 2 kiến nghị đối với Công đoàn khối 11 ngành trung ương về việc tổ chức tọa đàm về những khó khăn của công đoàn ngành trung ương và xét cờ thi đua xuất sắc cấp Tổng Liên đoàn năm 2019 cho Công đoàn GDVN.