Đề xuất bố trí 5 tỷ đồng cho nghiên cứu bổ sung nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ngành Y

Đăng vào 13/08/2019

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (NNĐHNH) và đặc biệt NNĐHNH trong ngành Y tế được xây dựng và ban hành từ năm 1996 tại 2 Quyết định của Bộ LĐ-TB&XH. Đó là Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ LĐ-TB và XH về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và NNĐHNH. Theo Quyết định này, điều kiện lao động loại VI (có 2 nghề, công việc); loại V (có 10 nghề, công việc); loại IV (có 26 nghề, công việc). Sau đó, tại Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ LĐ-TB&XH về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm đã bổ sung điều kiện lao động loại V (có tất cả 7 nghề, công việc đều thuộc ngành Dược), loại IV (có 18 nghề, công việc).

Đến ngày 18/9/2003, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Quyết định số 1152/LĐTBXH-QĐ, trong đó bổ sung điều kiện lao động loại V (có 4 nghề, công việc); loại IV (có 5 nghề, công việc) thuộc ngành Y tế.

Từ đó đến nay, sau 15 năm ngành Y tế chưa nghiên cứu, bổ sung thêm được nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH nào. Trong khi ngày càng nhiều kĩ thuật mới được triển khai, điều kiện làm việc của nhân viên Y tế có thêm nhiều nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp. Do chưa có tên trong Danh mục nghề, công việc NNĐHNH nên NLĐ làm các nghề, công việc đó chưa được hưởng chế độ về công tác ATVSLĐ.  

Để đưa những nghề, công việc mới bổ sung vào Danh mục nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH, CĐYTVN sẽ cùng các cơ quan chức năng của Bộ Y tế, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH tiến hành nghiên cứu, đánh giá yếu tố có hại (thuộc khối khám chữa bệnh, khối dự phòng, khối đào tạo khối nghiên cứu và khối sản xuất kinh doanh dược, vật tư y tế). Từ đó, đề xuất xây dựng nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt NNĐHNH. Điểm mới là sẽ tiến hành đánh giá các yếu tố nguy cơ lây nhiễm bệnh tại nơi làm việc, gánh nặng lao động, stress nghề nghiệp và căng thẳng thần kinh - tâm lý ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên y tế…  Cục Quản lý Môi trường Y tế đề xuất 5 tỷ đồng cho nghiên cứu nói trên.

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐYTVN nêu ý kiến về việc cần thiết sửa đổi bổ sung danh mục nghề đảm bảo quyền lợi NLĐ