Công đoàn ngành Y tế  tỉnh Tiền Giang: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đăng vào 01/08/2019

Công đoàn ngành Y tế tặng quà cho các cô, chú và đại biểu về dự họp mặt

Liên đoàn Lao động tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Tại buổi họp mặt,  Ông Trần Văn Dân, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam và 43 năm Công đoàn tỉnh Tiền Giang. Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam.

Đồng chí Trần Văn Dân, phát biểu.

Đối với tỉnh Tiền Giang, hiện nay có 1.424 Công đoàn cơ sở, với 128.315 đoàn viên/148.175 CNVCLĐ. Trong đó có hơn 100.000 CNLĐ làm việc ở các doanh nghiệp. Dưới sự lãnh đạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và của Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, cán bộ Công đoàn đã phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, kế thừa truyền thống tốt đẹp của các nhiệm kỳ trước- đã đoàn kết, sáng tạo, luôn chủ động trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, mang lại những thành quả rất quan trọng, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được phát huy, thể hiện rõ nét, là cầu nối quan trọng giữa Đảng- chính quyền với  công nhân viên chức lao động  và  người sử dụng lao động.

Các đại biểu dự họp mặt.

Bằng sự phấn đấu không mệt mỏi của mỗi đoàn viên CĐ, của các thế hệ CĐ, các ủy viên BCH CĐ ngành y tế các khóa dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, với sự quan tâm và tạo điều kiện của lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các đơn vị, Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang đã ngày một lớn mạnh. Trải qua 43 năm phát triển và trưởng thành, tổ chức CĐ Y tế đã khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp của ngành, động viên CBCCVC hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành Y tế.

Các cá nhân nhận Giấy khen của Công đoàn ngành Y tế.

Để ghi nhận kết quả đạt được của các cán bộ Công đoàn, tại buổi họp mặt, Công đoàn ngành Y tế đã tuyên dương và trao tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cho 10 cá nhân và Công đoàn ngành Y tế tặng 32 Giấy khen cho các cá nhân đã có nhiều thành tích trong tổ chức phong trào Công nhân và hoạt động Công đoàn giai đoạn 2014 – 2018.