Quyết định thành lập Ban Giám khảo cuộc thi viết Cán bộ Y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Đăng vào 01/11/2018

Xin vui lòng dowload Quyết định số 6589/QĐ - BYT tại đây