Danh sách đơn vị

STT Tên đơn vị Chủ tịch CĐ Số điện thoại Website
Khối Sản xuất Kinh doanh
1 Công Ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha 0838650834
2 Công ty Cổ phần Dược TW3 02363817552 http://www.duoctw3.com/
3 Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP nguyen thi hang 0438235679 www.vinamed.com.vn
4 Công ty Cổ phần Vắc xin & Sinh phẩm Nha Trang 0583813067 http://www.biopharco2.com.vn/
5 Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Y học Nguyễn Thị Hồng 0437627819 http://xuatbanyhoc.vn/
6 Công ty TNHH MTV Vắc xin & Sinh phẩm Y tế số 1 Nguyen thi kim dung 049717710 http://www.vabiotech.com.vn/
7 Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt 0633836613 http://davac.com.vn/
8 Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP NGUYỄN QUANG HƯNG,Nguyễn Quang Hưng 0438443151 http://vinapharm.com.vn/
9 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 049716279 http://www.dopharma.com.vn/index.php
10 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 buiquochung 0313842576 http://duocphamtw3.com/
11 Công ty Cổ phần Hóa Dược Việt Nam Phạm Quỳnh Giang 0436557429 http://www.hoaduocvn.com/
12 Công ty Cổ phần Dược Danapha Do Minh Hieu 02363757676 danapha.com
13 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 Hồ Kim Bửu 0839404351 http://uphace.vn/
14 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha Huỳnh Võ Thuật 0838440106 www.vidipha.com.vn/
15 Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 Vũ Thị Thanh Huyền 0838323058 www.phytopharma.vn/
16 Công ty Cổ phần XNK Y tế Việt Nam 0438430400 http://vimedimex.com.vn/
17 Công Ty Cổ Phần Dược Trung Ương Medipharco – Tenamyd 02343832814 medipharco.com.vn/
18 Công ty CP Nhựa Y Tế Mediplast 0435760771 www.mediplast.vn/
19 Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex Đặng Minh Toàn 0839254264 http://www.vietpharm.com.vn/
20 Công ty Cổ phần Bao bì Dược Lê Chi 08.38445025 http://baobiduoc.com.vn/
21 Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM 0673.851168 http://www.imexpharm.com
22 Công ty CP Dược phẩm TW1 - Pharbaco 04.38454561 http://pharbaco.com.vn/
23 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 04.38643327 http://www.cpc1.com.vn/
24 Công ty CP Dược Trung ương MEDIPLANTEX Đặng Quang Huy 043.8643360 http://www.mediplantex.com/
25 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 08.37517111 http://www.opcpharma.com/
26 Công ty CP Hóa-Dược phẩm MEKOPHAR vo thi thanh van,vo thi thanh van 08.38650258
27 Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam 4.38430400 http://vimedimex.com.vn/