Danh sách đơn vị

STT Tên đơn vị Chủ tịch CĐ Số điện thoại Website
Bệnh viện và Viện có giường bệnh
1 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam 0510.3870390 http://www.bvtwqn.vn
2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương Nguyễn Huy Tuấn 04.38252161 http://benhvienphusantrunguong.org.vn/news/trang-chu
3 Bệnh viện Trung ương Huế Lê Xuân Cường 0914481236 http://bvtwhue.com.vn/DefaultHome.aspx
4 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 02803855125 http://www.bvdktuthainguyen.gov.vn/
5 Bệnh viện 71 Trung ương Lê Quốc Thịnh 0373675701 http://www.benhvien71tw.vn/
6 Bệnh viện C Đà Nẵng Nguyễn Hồng Dũng 02363821480 bvcdn.org.vn
7 Bệnh viện Phong Da liễu TW Quỳnh Lập van duc phong 0383665888 http://bvphongdalieutwquynhlap.vn/
8 Bệnh viện Phong Da liễu TW Quy Hòa Nguyễn Thị Hà 0563747999 http://www.quyhoandh.org.vn/qh/trang-chu
9 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội 04338269722 http://ranghammat.org.vn/
10 Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 TRANTHITHAO 0613822965 http://tamthantw2.gov.vn/
11 Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới 02323825105
12 Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí Nguyễn Thị Hồng Hoa 0333.854037 http://www.vsh.org.vn/
13 Bệnh viện K Trung ương Nguyễn Văn Tuyền 0438252143 http://www.benhvienk.vn/
14 Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương Nguyễn Tấn Quang 0438686251 http://noh.vn/
15 Bệnh viện Hữu nghị Hoàng Văn Lý 0439722231 http://huunghihospital.vn/index.php?lang=vi
16 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Lê Tư Hoàng 0438253531 http://benhvienvietduc.org/
17 Bệnh viện E 0437543832
18 Bệnh viện Nhi Trung ương Trần Văn Học 0462738532 http://www.nhp.org.vn/
19 Bệnh viện Nội tiết Trung ương Phạm Thị Thúy 0438533527 http://www.benhviennoitiettrunguong.com.vn/
20 Bệnh viện Châm cứu Trung ương DANGTHIHOANGTUYEN 0435627662 http://www.chamcuuvietnam.vn
21 Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương 0438263616 http://nhtm.gov.vn/
22 Bệnh viện Phổi Trung ương 048326249 http://bvptw.org/
23 Bệnh viện Mắt Trung ương Nguyễn Đức Thành 0438263966
24 Bệnh viện Da liễu Trung ương Trần Cẩm Vân 0432222944 http://www.dalieu.vn/
25 CĐCS Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương Lê Lâm 0438685582 https://www.nihbt.org.vn/
26 CĐCS Bệnh viện Lão khoa Trung ương 0435764558 http://benhvienlaokhoa.vn/
27 Bệnh viện Trung ương Cần Thơ 07103820071 http://bvtwct.vn/
28 Bệnh viện Bạch Mai 04.38693731 http://bachmai.gov.vn
29 Bệnh viện Điều dưỡng PHCN TW Nguyễn Văn Trọng 0912246447 http://bvphcntw.gov.vn/
30 Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 Dương Duy Đặng 02433853227 http://www.bvtttw1.gov.vn/
31 Bệnh viện 74 Trung ương 0211.6268627 http://benhvien74tw.org.vn/
32 Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 04.35763491 http://www.benhnhietdoi.vn/