Đại học Y Dược Hải phòng

Chủ tịch CĐ
Số điện thoại 0313.731907
Địa chỉ Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng
Nhóm Khối Đào tạo
Website http://hpmu.edu.vn
Giới thiệu chung: