Đại học Điều dưỡng Nam Định

Chủ tịch CĐ Trần Văn Long
Số điện thoại 0350.649666
Địa chỉ Số 257 Đường Hàn Thuyên - Thành phố Nam Định
Nhóm Khối Đào tạo
Website http://www.ndun.edu.vn/
Giới thiệu chung: