Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam

Chủ tịch CĐ
Số điện thoại 4.38430400
Địa chỉ Số 138 Giảng Võ - Hà Nội
Nhóm Khối Sản xuất Kinh doanh
Website http://vimedimex.com.vn/
Giới thiệu chung: