Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM

Chủ tịch CĐ Tố Nữ
Số điện thoại 0673.851168
Địa chỉ số 04 đường 30/4, phường 1, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Nhóm Khối Sản xuất Kinh doanh
Website http://www.imexpharm.com
Giới thiệu chung: