Đại học Y Hà Nội

Chủ tịch CĐ Hồ Thị Kim Thanh
Số điện thoại 04.38523798
Địa chỉ 01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội
Nhóm Khối Đào tạo
Website http://www.hmu.edu.vn
Giới thiệu chung: