Bệnh viện Điều dưỡng PHCN TW

Chủ tịch CĐ Nguyễn Văn Trọng
Số điện thoại 0912246447
Địa chỉ Đường Nguyễn Du, P.Trường Sơn, TX. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Nhóm Bệnh viện và Viện có giường bệnh
Website http://bvphcntw.gov.vn/
Giới thiệu chung: