Viện Pasteur Nha Trang

Chủ tịch CĐ
Số điện thoại 058.3822406
Địa chỉ 8 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Nhóm Viện & Trung tâm nghiên cứu
Website http://www.pasteur-nhatrang.org.vn/
Giới thiệu chung: