CĐNYT Đà Nẵng

Chủ tịch CĐ
Số điện thoại 02363821206
Địa chỉ Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu
Nhóm Miền Trung & Tây Nguyên
Website  
Giới thiệu chung: