CĐNYT Thái Nguyên

Chủ tịch CĐ
Số điện thoại 02083655504
Địa chỉ Số 27 Đường Bến Tượng - Thành phố Thái Nguyên- Tỉnh Thái Nguyên
Nhóm Miền Bắc
Website  
Giới thiệu chung: