CĐNYT Ninh Bình

Chủ tịch CĐ
Số điện thoại 0303871099
Địa chỉ 18 Kim Đồng, Phúc Thành, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình
Nhóm Miền Bắc
Website  
Giới thiệu chung: