Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha

Chủ tịch CĐ
Số điện thoại 0838440106
Địa chỉ 19 Nguyễn Văn Trỗi, 12, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Nhóm Khối Sản xuất Kinh doanh
Website www.vidipha.com.vn/
Giới thiệu chung: