Công ty Cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Chủ tịch CĐ
Số điện thoại 0436557429
Địa chỉ 192 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
Nhóm Khối Sản xuất Kinh doanh
Website http://www.hoaduocvn.com/
Giới thiệu chung: