Công ty Cổ phần Vắc xin & Sinh phẩm Nha Trang

Chủ tịch CĐ
Số điện thoại 0583813067
Địa chỉ 26 Hàn Thuyên, P. Xương Huân, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Nhóm Khối Sản xuất Kinh doanh
Website http://www.biopharco2.com.vn/
Giới thiệu chung: