Viện Pháp Y Tâm thần Trung ương Biên Hòa

Chủ tịch CĐ
Số điện thoại 0613816584
Địa chỉ Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Nhóm Viện & Trung tâm nghiên cứu
Website  
Giới thiệu chung: