Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Chủ tịch CĐ
Số điện thoại 0438263616
Địa chỉ 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội
Nhóm Bệnh viện và Viện có giường bệnh
Website http://nhtm.gov.vn/
Giới thiệu chung: