Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

Chủ tịch CĐ
Số điện thoại 0438686251
Địa chỉ 78 Đường Giải Phóng - Đống Đa - Hà Nội
Nhóm Bệnh viện và Viện có giường bệnh
Website http://noh.vn/
Giới thiệu chung: