Bệnh viện K Trung ương

Chủ tịch CĐ
Số điện thoại 0438252143
Địa chỉ 43 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nhóm Bệnh viện và Viện có giường bệnh
Website http://www.benhvienk.vn/
Giới thiệu chung: