Bệnh viện Trung ương Huế

Chủ tịch CĐ
Số điện thoại 0914481236
Địa chỉ 16 Lê Lợi - Thành phố Huế
Nhóm Bệnh viện và Viện có giường bệnh
Website http://bvtwhue.com.vn/DefaultHome.aspx
Giới thiệu chung: